EnglishSlovak

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

  • Domov
  • Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova
13 nov
0

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania žiadostí.

Leave A Comment