EnglishSlovak

Tematický workshop - Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

  • Domov
  • Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím
11 sep
0

Pozývame Vás na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. v Bratislave, v Európskom informačnom centre.

Na účastníkov čaká zaujímavá téma:

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Tematický workshop je určený pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a ich zriaďovateľov, zástupcov samosprávy a odbornú verejnosť.  

Prosíme Vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára najneskôr do 23.09.2019. Prihlasovanie je ukončené.

Workshop je v poradí druhý zo série tematických workshopov, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s partnermi v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Leave A Comment