EnglishSlovak

Duplicate of ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností

  • Domov
  • Duplicate of ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností
25 jún
0

Implementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje
žiadateľov výzvy „Rozvoj
sektorových zručností“
, kód výzvy OP ĽZ DOP
2017/3.1.1/3.1.2/01
, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude
do 22.10.2019. Dôvodom
nedodržania termínu 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného
posudzovaného časového obdobia výzvy pre jednotlivé ŽoNFP  je
nutnosť ukončiť
proces odborného hodnotenia pre všetky ŽoNFP predložené
v štvrtom kole výzvy ako aj v piatom kole výzvy
.

Leave A Comment