EnglishSlovak

O sociálnom podnikaní aj na Job Expo 2019

  • Domov
  • O sociálnom podnikaní aj na Job Expo 2019
23 apr
0

Viac ako 25 000 voľných pracovných miest, vyše 20 000 návštevníkov, 227 vystavovateľov a 146 sprievodných podujatí – to je krátky sumár 9. ročníka Job Expo, najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu.

Stánok MPSVR SR, zúčastnila sa aj Implementačná agentúra.

Medzi vystavovateľmi má už tradične svoj priestor aj organizátor – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem prednášky boli v jeho stánku záujemcom poskytované odborné poradenské služby a informácie z oblasti realizovaných projektov a programov aktívnej politiky trhu práce, ako napr. vzdelávanie, rekvalifikácie, absolventská prax, národné a regionálne projekty. Záujemcovia tak mali možnosť získať prehľad o podmienkach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na úradoch, v oblasti sprostredkovania zamestnania, či v oblasti správneho konania.

Manžérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj Iveta Ďuricová informovala vystavovateľov o možnosti bezplatného poradenstva a pomoci všetkým záujemcom o sociálneho podnikanie v sieti RC SE na Slovensku.

Tentokrát sa na veľtrhu propagovalo aj sociálne podnikanie, svoje zastúpenie tu mala Implementačná agentúra MPSVR SR s prebiehajúcimi dopytovo orientovanými a národnými projektami, vrátane Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho zástupcovia z nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky i z centrálnej koordinačnej jednotky aktívne kontaktovali zúčastnených zamestnávateľov, predstavili Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, priblížili zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a záujemcom o podrobnejšie informácie navrhli individuálne osobné stretnutie, ktoré im môže pomôcť otvoriť cestu k sociálnej ekonomike.

Šanca pre všetkých

Nitriansky Job Expo každoročne priláka viac ako 20 tisíc návštevníkov, ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré si drží svoju úroveň už od prvého ročníka v roku 2010.

„Miera evidovanej nezamestnanosti sa v tom období pohybovala na úrovni 13 percent. Vo februári tohto roku dosahovala 5,16 percenta. Pred deviatimi rokmi bolo v evidencii uchádzačov o prácu 390 000 ľudí, vo februári tohto roku to bolo 147 000 ľudí. Marcové výsledky sú ešte lepšie, pretože sa už prejavujú sezónne práce,“ porovnal vtedajší stav na trhu práce so súčasnosťou minister Ján Richter, ktorý otvoril aj aktuálny 9. ročník veľtrhu práce.

Každoročne si síce z veľtrhu predbežnú pracovnú zmluvu odnesie niekoľko stoviek návštevníkov, no podujatie nie je určené výhradne pre uchádzačov o prácu. Ďalšou cieľovou skupinou sú pre organizátorov mladí ľudia, ktorí onedlho na trh práce vstúpia, alebo sa v súčasnosti rozhodujú o svojim budúcom zamestnaní. Pre nich boli okrem stánkov vystavovateľov určené aj desiatky prednášok a workshopov zamerané na oblasti voľby povolania, hľadania zamestnania, správnej prezentácie pri pracovnom pohovore, správneho písania žiadostí a životopisov, či praktické rady na tému ako uspieť na pracovných pohovoroch.

Ďalšou významnou témou je zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Zaujali najmä prezentované príklady dobrej praxe, keď napríklad chránené dielne ukázali, ako sa to dá. Stačí málo – záujem o svoje okolie, ochota pomôcť tým, čo to potrebujú, dobrý nápad a potom sa pustiť do práce. Samozrejme, treba si zvážiť a vybrať optimálny spôsob a formu fungovania. Ak to bude registrovaný sociálny podnik, v regionálnych centrách sociálnej ekonomiky sú k dispozícii všetky potrebné informácie a profesionálna podpora.

Leave A Comment