EnglishSlovak

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03
16 dec
0

 

Implementačná
agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam:


OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

 

Termín
a miesto konania:


utorok 31. januára 2017, od 9,00 hod., Hotel Saffron Bratislava, Radlinského 27, Bratislava

 

Čas
odborných seminárov v daný deň:

– od 9:00 do 12:00 hod. výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
– Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných
závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a OP ĽZ
2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

V prípade
záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Prosím, uveďte Vaše
meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania
odborného seminára
. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto
konania. 

Leave A Comment