EnglishSlovak

Výberová komisia odporučila schválenie 20 žiadostí o NFP podaných v rámci výzvy OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02

  • Domov
  • Výberová komisia odporučila schválenie 20 žiadostí o NFP podaných v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02
01 jan
0

Výberová
komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadnutí dňa 21. júna 2011 odporučila
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť 20
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predložených v II. kole výzvy OP ZaSI
– FSR – 2010/2.1/02.

Z celkového
počtu 32 prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok 10 nesplnilo
kritériá kontroly formálnej správnosti a boli vylúčené z ďalšieho procesu
schvaľovania (z toho 7 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 1
žiadosť o NFP nesplnila kritériá úplnosti).

Odborným
kritériám z 22 žiadostí o NFP vyhovelo 20. Výberová komisia odporučila
schválenie 20 žiadostí o NFP v celkovom objeme finančných prostriedkov vo výške
999 403,69 EUR.

Celková
alokácia na túto výzvu bola 8 037 000 EUR, pričom na základe výsledkov
hodnotiaceho a výberového procesu bolo do II. kola presunutých 4 602 832,51 EUR.
Výberová komisia rozhodla, že neprerozdelené finančné prostriedky v sume 3 603
428,82 EUR budú použité v ďalších kolách výzvy.

V súčasnosti prebieha kontrola formálnej
správnosti žiadostí o NFP v rámci III. kola výzvy.

 

Výzva OP ZaSI
– FSR – 2010/2.1/02

Leave A Comment