EnglishSlovak

V prvom kole výzvy OP ZaSI – FSR - 2010/2.2/04 odporučila Výberová komisia schválenie troch žiadostí o NFP

  • Domov
  • V prvom kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 odporučila Výberová komisia schválenie troch žiadostí o NFP
01 jan
0

Výberová komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadnutí dňa 26.
augusta 2011 odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky schváliť tri žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, ktoré boli predložené v I.kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04.

 

Z celkového
počtu desiatich prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok šesť nesplnilo
kritériá kontroly formálnej správnosti (konkrétne kritériá oprávnenosti) a boli
vylúčené z ďalšieho procesu schvaľovania.Odborným
kritériám vyhoveli tri zo štyroch žiadostí o NFP. Výberová komisia preto odporučila schválenie troch žiadosti o
NFP v celkovom objeme finančných prostriedkov vo výške 351 671,28 EUR.

 

Celková
alokácia na túto výzvu bola 8 000 000 EUR. Po skončení hodnotiaceho a
výberového procesu bolo na základe uznesenia výberovej komisie 7 648 328,72 EUR
presunutých
do II. kola. Prostriedky neprerozdelené
 v druhom kole sa použijú na vyhlásenie ďalšej výzvy zameranej na lokálne stratégie
komplexného prístupu.

 

V súčasnosti prebieha
kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci II. kola výzvy.

Leave A Comment