EnglishSlovak

Odborné informačné semináre pre prijímateľov

  • Domov
  • Odborné informačné semináre pre prijímateľov
01 jan
0

IA ZaSI usporiadala odborné informačné semináre pre prijímateľov v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove k výzvam OP ZaSI-FSR–2012/2.1/02, OP ZaSI-FSR–2012/2.2/01 a OP ZaSI-FSR–2013/2.1/01

 

Začiatkom roka 2015 usporiadala IA ZaSI odborné informačné semináre pre prijímateľov, ktorí implementujú projekty v rámci výziev OP ZaSI-FSR–2012/2.1/02, OP ZaSI-FSR–2012/2.2/01 a OP ZaSI-FSR–2013/2.1/01. Infosemináre sa konali v troch krajských mestách na Slovensku, 13.1.2015 v Banskej Bystrici, 14.1.2015 v Košiciach a 15.1.2015 v Prešove.

 

Cieľom odborných informačných seminárov bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a rady, ako správne a bezproblémovo implementovať projekty. Formou prezentácií zameraných na rôzne oblasti (špecifiká jednotlivých výziev, projektové riadenie, finančné riadenie, zmeny  v projekte) sa prítomní dozvedeli, ako úspešne riadiť svoj projekt, aké typy žiadostí o platbu si prijímatelia môžu podať, ako je potrebné projekt monitorovať, alebo dodržiavať pravidlá informovania a publicity počas jeho realizácie. Účastníci boli taktiež informovaní, ako prebieha výkon kontroly na mieste, aj ako treba postupovať v prípade zmien v projekte. Dôležitou a často skloňovanou témou bola problematika verejného obstarávania (VO), najmä ako zadávať zákazky s dôrazom na dodržiavanie termínov v procese VO na strane prijímateľa aj poskytovateľa.

 

 odborný seminár - prezentácia  stôl s prezentujúcimi - odborný infoseminár

 

Obsahovú časť výziev prezentovali:

Mgr. Iveta Ďuricová, IA ZaSI, vedúca oddelenia implementácie 3 – Špecifiká výziev a projektové riadenie;

Mgr. Kristián Hodossy, IA ZaSI, právnik – Zmeny v projekte;

Ing. Dušan Grexa, IA ZaSI, vedúci oddelenia implementácie 2 – Finančné riadenie.

 

 stôl s prezentujúcimi - foto infoseminár  prezentácia - zmeny v projekte, infoseminár

 

Pomoc pri zodpovedaní praktických otázok poskytli:

Ing. Maroš Varsányi, IA ZaSI, vedúci oddelenia metodiky a publicity;

Ing. Anna Árvayová, MPSVR SR, odbor kontroly projektov (13.1.2015);

Mgr. Marta Marčáková, MPSVR SR, odbor kontroly projektov (13.1.2015);

Mgr. Alexandra Nosianová, MPSVR SR, odbor kontroly projektov (14.-15.1.2015);

Ing. Zuzana Bučeková, MPSVR SR, odbor kontroly projektov (14.-15.1.2015).

 

Na odborných informačných seminároch sa zúčastnilo celkom 92 prijímateľov, z toho v Banskej Bystrici bolo prítomných 40 subjektov, v Košiciach 15 subjektov a v Prešove 37 subjektov.

 

Účastníci mohli ohodnotiť svoju spokojnosť k odbornému informačnému semináru a vyjadriť svoje názory v dotazníku. Vyhodnotenie (analýzu) dotazníkov uvádzame nižšie.

 

Vyhodnotenie dotazníkov z infoseminárov 

 

Prezentácie z infoseminárov:

 

Špecifiká výziev a projektové riadenie

Zmeny v projekte

Finančné riadenie

Verejné obstarávanie

Leave A Comment